Žene SDA Travnik kontinuirano provode mnogobrojne aktivnosti, a jedna od njih je realizovana i danas.

Nakon akcije prikupljanja sredstava nabavljeni su kolači, sokovi i kafa, te je sve skupa predato Javnoj kuhinju MDD Merhamet u Travniku kako bi se isti podijelili korisnicima ove ustanove.

Predsjednici organizacije Žene SDA Travnik, Irmi Čorbić, te članicama se na ovoj pomoći zahvalio direktor Regionalnog odbora Merhameta Travnik Merzuk Omerdić.