Predsjedavajući Općinskog vijeća Travnik zakazao je 26. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati 28.04. 2015. godine (UTORAK), u 10,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 31.12. 2014. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 31.12. 2014. godine
2.Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 31.12. 2014. godine
3.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period 2015.- 2017. godine
(Plan kapitalnih investicija – konačna lista projekata dostavljen uz Nacrt odluke o kapitalnim investicijama za 25. sjednicu OV-a)
4.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet „Hoptel-Lipa“ Župna crkva sv. Ivana Krstitelja Travnik
5.Prijedlog Odluke o ustupanju imovine na korištenje i upravljanje
6.Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik
7.Izvještaj o implementaciji Akcionog plana implementacije Strategije razvoja Općine Travnik 2011.- 2015. godine u 2014. godini
8.Akcioni plana implementacije Strategije razvoja Općine Travnik 2011.- 2015. godine za 2015. godinu
9.Rješenje o dodjeli zemljišta Alji Gaši
10.Zaključak o prijedlogu članova Komisije za provođenje procedure dodjele pomoći u sanaciji i izgradnji stambenih objekata za potrebe porodica čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nepogode ispred Općinskog vijeća