Predsjedavajući Općinskog vijeća Travnik zakazao je 25. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati 09.03. 2015. godine (PONEDJELJAK), u 10,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1.Nacrt Budžeta Općine Travnik za 2015. godinu
2.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period 2015.- 2017. godine
3.Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja općine Travnik 2016.-2020. godine sa Projektnim zadatkom
4.Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu
5.Prijedlog Odluke o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Travnik
6.Prijedlog Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće
7.Prijedlog Pravilnika za dodjelu sredstava pomoći u izgradnji i obnovi stambenih objekata za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni ili oštećeni usljed prirodne nepogode na području općine Travnik
8.Donošenje zaključaka o opravdanosti inicijativa;
a)za izmjenu Zakona tako da pomoćnici načelnika – šefovi službi budu reizborno mjesto
b)za regulisanje signalizacije na putu M-5 u dijelu koji prolazi kroz gradsko područje
9.Informacija o redovnom održavanju cesta, gradskih ulica i makadamskih cesta na području općine Travnik u 2014. godini
10.Informacija o postojećem stanju i potrebnim mjerama za zaštitu objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i Matičnog registra u MU Travnik i mjesnim uredima
11.Informacija o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2014.-2015. godinutravnikgrb