Predsjedavajući Općinskog vijeća Travnik zakazao je 24. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati 18.02. 2015. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1.Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika u Općinskom vijeću Travnik
2.Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Travnik za 2015. godinu
3.Prijedlog Programa rada načelnika Općine, službi za upravu i UO Općine Travnik za 2015. godinu
4.Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije Travnik
5.Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2015. godinu
6.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim komunalnim taksama
7.Izvještaj o realiziranju obnove stambenih jedinica izbjeglih i raseljenih lica u 2014. godini
8.Izvještaj o realizaciji projekata infrastrukture u 2014. godini
9.Izvještaj o primjeni pozitivnih propisa i stalnoj kontroli osiguranog adekvatnog smještaja za raseljena lica i lica sa socijalnim statusom za 2014. godinu
10.Izvještaj o radu Skupštine JP „Stan“ d.o.o. Travnik za 2013. godinu
11.Izvještaj o radu Skupštine JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik za 2013. godinu

travnikgrb