Nećete dijeliti i slabiti Bošnjake kako biste oslabili i podijeliti Bosnu i Hercegovinu! Nema referenduma, nema
novih entiteta! SDA će vratiti snagu Bošnjacima i svim bosanskim patriotima!
Ponovo će ih ujediniti!

BAKIR IZETBEGOVIĆ – U JEDINSTVU JE SNAGA!