Danas je u Travniku održan radni sastanak Izvršnog odbora Općinske organizacije Žene SDA Travnik kojem su prisustvovale i ostale članice.

Bila je ovo prilika i za kratko uvodno obraćanje predsjednice OO Žene SDA Travnik Irme Čorbić, koja je zaželila ugodan boravak u Travniku i brojnim gošćama.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik OO SDA Travnik i premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, predsjednica kantonalne organizacije Žene SDA Halima Crnica i potpredsjednica Đenana Dautović.

Predsjednik Lendo, pozdravio je dosadašnje aktivnosti organizacije Žene SDA kako u Općini Travnik tako i na području cijelog kantona, ističući značaj dobre organiziranosti u funkcioniranju SDA.

To je bio i svojevrsan uvod u prigodno predavanje „Snaga žene u izbornom procesu“ koje je za kandidatkinje ali i ostale prisutne aktivistice upriličila predsjednica organizacije Žene SDA SBK Halima Crnica.

Žene su važan pokretač društva, posjeduju snagu i jasno definiran motiv za kreiranje boljeg životnog okruženja, pa u tom smislu, kako je naglasila predsjednica Crnica, potrebno je tu snagu kanalisati i u samom izbornom procesu.

Dio tog procesa uključuje i javno predstavljanje, pa su u drugom dijelu predavanja pod nazivom “Javni nastup i govorništvo” date osnovne smjernice dobrog javnog nastupa.