OO Žene SDA Travnik, brojnim sadržajima te stalnom komunikacijom sa svojim članicama u proteklom periodu, zapravo je potpuno pripremila teren za ovogodišnje izbore.

Izborni zakon kojim se ženama daje prostor od 40 posto osigurao je 15 mjesta od ukupno 36 kandidata SDA za OV Travnik.

Na čelu OO Žene SDA Travnik je Irma Ćorbić, koja uz ponos i zadovoljstvo što je dio ove, kako kaže časne i vrijedne ekipe, ima velika očekivanja od kandidatkinja za OV Travnik:

Žene su i kroz istoriju pokazale da imaju snagu i mogućnost da pristupe svim izazovima i problemima koje nameće život, a da pri tome ostanu na visini zadatka, jer ne kaže se slučajno da je žena stub porodice. Također, moram napomenuti da Žene SDA sa sobom u politiku unose drugačije pristupe, interese i poglede na politička pitanja jer posjeduju znanja, vještine i sposobnosti.

Kako navodi predsjednica Čorbić, žene koje čine polovinu populacije, zaslužuju i veću ulogu u političkom životu:

Tri su ključna razloga za povećanje političke participacije žena: demokratsko pravo, korištenje resursa i interesno zastupanje. Općenito posmatrano, aktuelni društveni kontekst oblikuje takvo mišljenje da je danas prepoznata samo ona žena koja ima uspješnu poslovnu i političku karijeru. Upravo zbog toga, zadatak Žena SDA je osnaživanje sa ciljem da se što veći broj žena nađe na rukovodećim mjestima gdje se donose bitne odluke za sve nas, jer žene mogu kreirati takav ambijent u kojem bi upravo one bile nositeljice razvoja i napretka.

Uputila bih poziv da se iziđe na izbore, i podrži stranka kontinuiteta, a to je SDA, koja čuva našu vjeru, tradiciju, kulturu i identitet, a posebno pozivam žene da glasaju kako bi naša zastupljenost postala potreba, a ne zakonski imperativ.

Radi svega navedenog OO Žene SDA Travnik s ponosom predstavlja 15 kandidatkinja za OV Travnik.