Stranka demokratske akcije (SDA) poziva sve državne institucije i agencije da intenziviraju svoje aktivnosti na rješavanju migrantske krize s obzirom da, dolaskom hladnih zimskih dana, stanje prijeti da se pretvori u humanitarnu i socijalnu katastrofu.   

Ne može sav teret rješavanja migrantske krize biti prebačen na jedno ministarstvo i jednog ministra – ministra sigurnosti BiH Selmu Cikotića, već se čitav institucionalni sistem, na temelju svojih ovlasti i obaveza, mora uključiti i pružiti podršku. Posebnu odgovornost u upravljanju migrantskom krizom ima kompletno Vijeće ministara BiH, koje je dužno da to pitanje rješava u saradnji s drugim nivoima vlasti u BiH, ističu iz te stranke.

Od Predsjedništva Bosne i Hercegovine  traže da angažuje Oružane snage BiH na osiguranju istočne granice BiH, da bi se zaustavio priliv novih migranata.

Daljnje odgađanje i izbjegavanje uvođenja ove mjere, koju podržavaju Džaferović i Komšić, a protivi joj se Dodik, ne može se više ničim pravdati – ističe se.

Tražimo od MUP-ova na federalnom i kantonalnim nivoima da efikasnije uklanjaju migrante sa ulica i javnih površina te da u saradnji sa IOM-om i Službom za poslove sa strancima spriječe njihove samovoljne izlaske iz smještajnih objekata i na taj način sačuvaju javni red i mir te ličnu i imovinsku sigurnost građana. 

Tražimo od Vijeća ministara BiH i delegacije Evropske unije da osiguraju smještajne kapacitete za migrante, a od Vijeća ministara zahtijevamo da sačini plan smještaja migranata na način da se teret krize rasporedi na oba entiteta i sve kantone.  

Ne mogu sredine u kojima žive Bošnjaci same nositi teret suočavanja s migrantskom krizom, jer svakodnevni incidenti kojima je izloženo stanovništvo u Unsko-sanskom i Kantonu Sarajevo prijeti da eskaliraju u širu sigurnosnu krizu što mora biti alarm svim institucijama i međunarodnoj zajednici – saopćeno je iz SDA.

FENA