Redovni sastanak mjesnih ogranaka Kalibunar 1 i 2. održan je 01.02.2018. godine. Sastanku su prisustvovali, pored članova, i predsjednik OO SDA Travnik, gdin. Tahir Lendo i načelnik općine Travnik, gdin. Admir Hadžiemrić.
Na sastanku se razgovaralo o radu mjesnih ogranaka, te planu rada za tekuću godinu.