Teško je biti uspješan, , imati životne ciljeve, i na kraju velike rezultate, a u takvom nastojanju ne izgubiti one osobine i dostojanstvo, koje svaki pojedinac treba da ima, ukoliko želi da ga prepoznaju kao dobrog čovjeka.

 

Rahmetli Salim Tarakčija, jedan je od onih koji je bio dosljedan takvom životnom principu. To se posebno isticalo u ratu, kada je bez dvojbe, nastojao da pomogne u tom teškom periodu. Bio je pripadnik Patriotske lige i borac ARBIH od 1992. do 1995. godine. Znao je motivirati, imao povjerenje i ugled među svojim saborcim, pa je obavljao dužnost pomoćnika komandanta bataljona za moral 306. bbr, a zatim i pomoćnika za moral komandanta 306.bbr brigade.

Vrijedan, odgovoran, ali ne i krutih shvatanja, s puno razumijevanja gledao je na one s kojima je živio, radio, a jednako tako i ratovao i drugovao.

Upravo, takve osobine učinile su ga uvaženim i dragim rukovodiocem u Elektrodistribuciji u Travniku gdje je bio zaposlen. Zaslužan je za ugodnu svakodnevnicu na radnom mjestu, jer je uz uvijek prisutnu profesionalnosti, među svoje kolege unosio i ono neodvojivo od svakog čovjeka, a to je upućenost jednih na druge, spremnost da se pruži podrška onda kada je to potrebno. Nastojao je na krajnje ljudskoj razuni otkloniti sve nedaće i naći rješenje za ono što se nametalo kao problem.

Po istom principu, tiho ali sa jasnim stavom, dostojanstvom i odmjerenošću nosio je i političku karijeru. To je i razlog da je važne funkcije obnašao u ponovljenim mandatima.

Svoj doprinos u kreiranju boljeg društva kao vijećnik u Općinskom vijeću Travnik dao je 1997., a na tu funkciju biran je i 2000., 2004., i 2008. I na nivou SBK dobio je povjerenje građana, pa je 2010. izabran za skupštinskog zastupnika. Te karakteristike: odgovornost i vrijedan rad, prilagodljivost sistemu ali i individualnost, kao i mudrost da se pravovremeno odmjeri kad će šta od navedenog dominirati, razlog je i za uvažavanje koje je imao od svojih stranačkih kolega. Stoga je za člana Izvršnog odbora OO SDA Travnik biran čak pet puta i to u periodu od 2003. do 2019. godine.

Dužnost potpredsjednika OO SDA Travnik obavljao je 2015. a na tu poziciju izabran je i prošle godine. Bio je i član kantonalnog odbora SDA SBK za mandatni period 2015-2019.

Sve uloge i funkcije, ipak su u sjeni uspjeha na privatnom planu. Sa suprugom Samirom oformio je porodicu, dobio kćerku Almiru i dva sina, Hazima i Haruna, te tu na toj razini pokazao i najveće rezultate odgajajući dobre ljude.

Privrženost rodnom kraju, svojim Malinama, Biljanskoj regiji ali i široj društvenoj zajednici njegovao je kao vrijednost u svojoj porodici, ali i svim oblicima svog društvenog angažmana.

Stoga je Salimovo preseljenje i spoznaja da više nije među nama, nemjerljiv gubitak za porodicu i prijatelje, radne kolege i sugrađane, i veliki gubitak sa SDA.

Stranka demoratske akcije s pravom je davala podršku jer je znao pokazati odanost jednoj ideji boljitka, ali i odgovornost prema biračima i građanima. Koristeći se iskustvom ali i ukazanim povjerenjem učestvovao je u mnogim pozitivnim društvenim procesima.

Vrijednost njegovog angažmana ima dugoročne i vidljive tragove, a mogu poslužiti kao putokaz- kako to živi odgovoran pojedinac i patriota, kako to živi jedan dobar čovjek, kakav je bio naš rahmetli Salim Tarakčija.

Općinska organizacija Stranke demokratske akcije Travnik