Organizacija Žene SDA Travnik teritorijalno se organizuju u tri mjesna ogranka i to: MO Turbe, MO Grad i MO Bila.

U MO Turbe izabran je MO od 17 članica, u MO grad također je izabran MO od 17 članica i u MO Bila izabran je MO od 21 članice.

U MO Turbe za predsjednicu je izabrana Mediha Riđić, u MO grad izabrana je Enisa Klokić, a u MO Bila izabrana je Vahida Softić.

Nakon izbora članica Izvršnog odbora, Izvršni odbor Žene SDA konstituisan je u sljedećem sastavu: Irma Čorbić, predsjednica, Mediha Riđić, podpredsjednica, Merima Osmanović, podpredsjednica, Đenana Dautović, članica, Leila Pašalić, članica, Hatidža Muslimović, članica, Amela Đedović, članica, Nusreta Omerdić, članica, Munira Aganović, članica, Aida Kasumović, članica, Edina Davra, članica, Sanela Šuškić, članica, Mirzada Vrbanjac,članica Fatima Dervić, članica i Amina Adilović, sekretar.