Premijer Federacije BiH Fadil Novalić rekao je danas na “Drugom poslovnom forumu” u Sarajevu da je javno-privatno partnerstvo kao model nastalo zbog nemogućnosti da sve potrebe društva budu servisirane isključivo javnom ili isključivo privatnom inicijativom.

– Znamo da privatni sektor nije sklon regulaciji, posebno kada su u pitanju cijene, a s druge strane javnom sektoru nedostaje efikasnost u upotrebi resursa, te simbioza ta dva kvaliteta potencijalno daje potpuno novi kvalitet kroz javno-privatno partnerstvo – rekao je Novalić.

Istakao je da je Vlada FBiH pripremila 113 potencijalnih projekata u detaljnoj prezentaciji kako bi, u slučaju da investitori pokažu interes, mogli u najkraćem roku biti upoznati o njima.

Federalni premijer smatra da je sada pravi trenutak za razvoj javno-privatnog partnerstva u FBiH jer je zabilježen značajan rast BDP-a, zaposlenosti, te pokrivenosti uvoza izvozom.

Profesor  Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Veljko Trivun pojasnio je da su sve politike u svijetu skoncentrisane na mandatne periode od četiri godine, a to je nedovoljno za projekte JPP koji prosječno traju od pet do 40 godina.

– Nijedan “normalan” političar koji želi da se održi na vlasti neće izaći pred svoje biračko tijelo i reći da radi na projektu od kojeg će društvo imati koristi za 15 ili 20 godina, to bila njegova politička smrt – naglasio je Trivun.

Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić kazao je da je cilj foruma demistifikacija modela JPP-a koji je prisutan u mnogo bogatijim zemljama od BiH i koje često posežu za takvim načinom finansiranja kapitalnih projekata.

“Drugi poslovni forum” organizovala je Privredna komora FBiH, a održava se pod pokroviteljstvom premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

Forum je podijeljen u dva panela: “Javno-privatno partnerstvo – pokretanje investicijskih projekata kroz model JPP: nepremostive formalne prepreke ili nedostatak povjerenja?” i “Usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada – izazovi odliva kadrova (od majstorskih do inžinjerskih)”.

www.sda.ba