Današnji boravak na vlašićkom platou završili smo posjetom mjestu Mudrike.

Rukovodstvo i kandidati Općinske organizacije SDA Travnik iskoristili su ovu posjetu za predstavljanje kandidata na predstojećim izborima.