U nedjelju članice AŽ SDA Bosansko-podrinjskog kantona posjetile su Travnik. Članice AŽ SDA BPK dočekale su predsjednica Asocijacije žena KO SDA SBK, g-đa. Halima Crnica i predsjednica OO SDA Travnik, g-đa. Đenana Dautović.

Tokom boravka članice su razgovarale o aktivnostima realizovanim u proteklom periodu, te saradnji na postojećim i novim projektima koje će Asocijacija žena SDA provoditi sa ciljem jačanja Asocijacije žena. Cilj ove posjete, osim uspostavljanja saradnje između ove dvije Asocijacije žena, jeste i razmjena iskustava u cilju boljeg i aktivnijeg angažmana žena u politici.

image-0.02.01.9be7b39d16a2a1662a2e445ca94c5e408c499d8b9306a9b65100c8bf214a2073-V

image-0.02.01.a796c6e70af67e6e49fb8deaf572b1b4e41af43f0f93db7da4d84a904da9eb4e-V