Općinska organizacija Asocijacija mladih SDA Travnik

By |March 5th, 2020|Organizacija|

Po teritorijalnoj organizaciji AM SDA Travnik – tri su mjesna ogranka: MO Turbe, MO Grad i MO Bila. Održani su i izbori unutar mjesnih odbora Asocijacije mladih. Izbori u MO AM SDA Turbe održani su 12.12.2019, a u MO Turbe izabrani su: Ajdin Fazlić, Ajna Dervić, Feriz Hodžić, Azemina Dervić, Amela Đedović, Adnan Čajo, Salen

Skupština OO SDA Travnik

By |March 5th, 2020|Organizacija|

Skupština OO SDA Travnik broji ukupno 127 članova. Predsjednik Općinske organizacije i predsjednici Mjesnih odbora su po položaju članovi Općinske skupštine. Članovi Skupštine Općinske organizacije SDA Travnik za mandatni period 2019.-2023. godine: Predsjednik Općinske organizacije: Lendo Tahir CENTAR 1 Hujdur Amir (p.p) Lubić Džemal (iz.) Čaber Zijad (iz.) CENTAR 2 Mašić Meho (p.p) Kasum Ajlin

Mjesni odbori OO SDA Travnik

By |March 5th, 2020|Organizacija|

Mjesni odbori i predsjednici Mjesnih odbora u mandatu 2019.-2023. godina: Centar 1: HUJDUR AMIR Centar 2: MAŠIĆ MEHO Centar 3: KOS DŽENAN Bašbunar: ŠILJAK MEHO Bojna: JAŠAREVIĆ ADIS Poturmahala: HATARIĆ ALMEDINA Stari Grad: AGANOVIĆ DŽENAN Šumeće: ČAJNIĆ ADNAN Kalibunar 1: ŠVRAKA JASMIN Kalibunar 2: HRNJIĆ JASMIN Slimena: KARGIĆ MUAMER Dolac na Lašvi: HADŽIĆ NEDŽAD Vakuf:

Izvršni odbor OO SDA Travnik

By |March 5th, 2020|Organizacija|

Izvršni odbor Općinske organizacije SDA Travnik u mandatu 2019.-2023. godina: Lendo Tahir Šatrović Adnan Hrnjić Jasmin Kargić Muamer Čorbić Irma Čogić Alen Mrakić Ekrem Peco Mirsad Omerdić Jakub Ramić Semidin Melić Sifet Riđić Mediha Ganić Emir Ramić Avdo Alihodža Nurudin Brkić Džemail Dautović Fadil Osmanović Muradif Softić Vahida Poparić Nihad

Organizacija OO SDA Travnik

By |March 5th, 2020|Organizacija|

Općinska organizacija SDA Travnik osnovana je 20.06.1990. godine u Travniku Organi Općinske organizacije SDA Travnik su Skupština i Izvršni odbor. OO SDA Travnik teritorijalno je organizovana u 52 Mjesna ogranka, a rukovodstvo u njima predstavljaju Mjesni odbori. U sklopu Općinske organizacije SDA Travnik djeluju organizacija Žene SDA i Općinska organizacija mladih SDA. Skupština OO SDA