travnikgrb

21. redovna  sjednica Općinskoga vijeća Travnik  održat će se  26.11. 2014. godine (SRIJEDA), u 10:00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za 21. redovnu sjednicu predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 30.09. 2014. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 30.09. 2014. godine
 2. Usvajanje Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 30.09. 2014. godine
 3. Razmatranje Rebalansa budžeta Općine Travnik za 2014. godinu i donošenje Odluke o usvajanju  Rebalansa budžeta Općine Travnik za 2014. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2014. godinu
 5. Prijedlog Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće
 6. Izvješće o procijenjenoj šteti nakon prirodnih nepogoda u maju 2014. godine
 7. Prijedlog odluke o prenamjeni i korištenju sredstava ostvarenih na osnovu naknade za izgradnju i održavanje skloništa
 8. Prijedlog odluke o korištenju sredstava od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu podrućja zahvaćenih prirodnom nesrećom
 9. Nacrt odluke o građevinskom zemljištu
 10. Nacrt odluke o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Travnik
 11. Informacija o kulturi, sportu i informisanju u Općini Travnik