Salim Tarakčija (1964.-2020.)

Teško je biti uspješan, , imati životne ciljeve, i na kraju velike rezultate, a u takvom nastojanju ne izgubiti one osobine i dostojanstvo, koje svaki pojedinac treba da ima, ukoliko želi da ga prepoznaju kao dobrog čovjeka.

Salim Tarakčija (1964.-2020.)

Salim Tarakčija (1964.-2020.)

Rahmetli Salim Tarakčija, jedan je od onih koji je bio dosljedan takvom životnom principu. To se posebno isticalo u ratu, kada je bez dvojbe, nastojao da pomogne u tom teškom periodu. Bio je pripadnik Patriotske lige i borac ARBIH od 1992. do 1995. godine. Znao je motivirati, imao povjerenje i ugled među svojim saborcim, pa je obavljao dužnost pomoćnika komandanta bataljona za moral 306. bbr, a zatim i pomoćnika za moral komandanta 306.bbr brigade.

Vrijedan, odgovoran, ali ne i krutih shvatanja, s puno razumijevanja gledao je na one s kojima je živio, radio, a jednako tako i ratovao i drugovao.

Upravo, takve osobine učinile su ga uvaženim i dragim rukovodiocem u Elektrodistribuciji u Travniku gdje je bio zaposlen. Zaslužan je za ugodnu svakodnevnicu na radnom mjestu, jer je uz uvijek prisutnu profesionalnosti, među svoje kolege unosio i ono neodvojivo od svakog čovjeka, a to je upućenost jednih na druge, spremnost da se pruži podrška onda kada je to potrebno. Nastojao je na krajnje ljudskoj razuni otkloniti sve nedaće i naći rješenje za ono što se nametalo kao problem.

Po istom principu, tiho ali sa jasnim stavom, dostojanstvom i odmjerenošću nosio je i političku karijeru. To je i razlog da je važne funkcije obnašao u ponovljenim mandatima.

Svoj doprinos u kreiranju boljeg društva kao vijećnik u Općinskom vijeću Travnik dao je 1997., a na tu funkciju biran je i 2000., 2004., i 2008. I na nivou SBK dobio je povjerenje građana, pa je 2010. izabran za skupštinskog zastupnika. Te karakteristike: odgovornost i vrijedan rad, prilagodljivost sistemu ali i individualnost, kao i mudrost da se pravovremeno odmjeri kad će šta od navedenog dominirati, razlog je i za uvažavanje koje je imao od svojih stranačkih kolega. Stoga je za člana Izvršnog odbora OO SDA Travnik biran čak pet puta i to u periodu od 2003. do 2019. godine.

Dužnost potpredsjednika OO SDA Travnik obavljao je 2015. a na tu poziciju izabran je i prošle godine. Bio je i član kantonalnog odbora SDA SBK za mandatni period 2015-2019.

Sve uloge i funkcije, ipak su u sjeni uspjeha na privatnom planu. Sa suprugom Samirom oformio je porodicu, dobio kćerku Almiru i dva sina, Hazima i Haruna, te tu na toj razini pokazao i najveće rezultate odgajajući dobre ljude.

Privrženost rodnom kraju, svojim Malinama, Biljanskoj regiji ali i široj društvenoj zajednici njegovao je kao vrijednost u svojoj porodici, ali i svim oblicima svog društvenog angažmana.

Stoga je Salimovo preseljenje i spoznaja da više nije među nama, nemjerljiv gubitak za porodicu i prijatelje, radne kolege i sugrađane, i veliki gubitak sa SDA.

Stranka demoratske akcije s pravom je davala podršku jer je znao pokazati odanost jednoj ideji boljitka, ali i odgovornost prema biračima i građanima. Koristeći se iskustvom ali i ukazanim povjerenjem učestvovao je u mnogim pozitivnim društvenim procesima.

Vrijednost njegovog angažmana ima dugoročne i vidljive tragove, a mogu poslužiti kao putokaz- kako to živi odgovoran pojedinac i patriota, kako to živi jedan dobar čovjek, kakav je bio naš rahmetli Salim Tarakčija.

 

Općinska organizacija Stranke demokratske akcije Travnik