Održana sjednica Predsjedništva AM SDA BiH

U petak, 10.02.2017. godine, u prostorijama centrale SDA, održana je XIV redovna sjednica Predsjedništva Asocijacije mladih SDA BiH.   te ih obavijestio o tematici rasprava i zaključaka sa posljednje sjednice Predsjedništva SDA BiH.

16708655_1441374952573769_2145036712592523626_n

Predsjednik AM SDA BiH, Salko Zildžić obavijestio je  članove Predsjedništva Asocijacije mladih SDA BiH o stavu Predsjedništva SDA, a u vezi revizije presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u tužbi protiv Srbije za genocid, kao i o dešavanjima u Povjereništvu u OO SDA Srebrenica i ostalim aktuelnim političkim temama.

Generalni sekretar AM SDA BiH Sedad Dedić predstavio Izvještaj o radu AM SDA BiH za 2016. godinu. Nakon Izvještaja o radu AM SDA BiH za 2016. godinu, Predsjedništvo je jednoglasno podržalo novi Plan rada za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na važnost obilazaka OO i KO/RO AM SDA i održavanja sjednica Predsjedništva širom BiH.

Predsjedništvo AM SDA BiH poziva sve članove i aktiviste AM SDA BiH da povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, pored svojih redovnih aktivnosti obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, pokrenu inicijativu u svojim OO AM SDA o isticanju državne zastave Bosne i Hercegovine na svim dostupnim mjestima.

Asocijacija Mladih Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine, rukovodeći se svojom misijom i vizijom, slijedeći svoje principe i dokumente, želi uložiti značajan napor na masovnoj promociji, prisutnosti i popularizaciji državnih simbola Bosne i Hercegovine, kako bi zaživjela državotvorna svijest i nacionalni ponos naših ljudi.