Revizija presude po tužbi BiH protiv Srbije nije pitanje jedne političke stranke niti jednog lidera

SDA je zaprepaštena žestinom reakcije stranaka koje dolaze iz entiteta RS na samu najavu podnošenja zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda u Haagu po tužbi BiH protiv Srbije. Posebno iznenađuje agresivnost tih reakcija prema SDA i njenom predsjedniku.

Pitanje revizije presude nije stvar jedne političke stranke ni jednog lidera: to je pitanje istine o onome što se dešavalo u BiH u periodu 1992-1995.

Pitanje revizije presude je pitanje historijske istine i pravde i niko nema pravo, ukoliko se ispune uvjeti za njeno podnošenje, da od toga odustane.

Stoga pozivamo sve političke stranke u BiH i regionu, da situaciju sagledaju objektivno, i da svoje reakcije zadrže u okvirima razumnog i zakonitog djelovanja.

U tom slučaju revizija presude ne može i neće poremetiti odnose u BiH niti u regionu. SDA smatra da se dobri odnosi ne mogu graditi guranjem istine pod tepih već utvrđivanjem činjenica i odgovornosti.

Pozivamo stoga sve da se ponašaju u skladu sa međunarodnim pravom, i da Bosni i Hercegovini ne prijete poduzimanjem protivpravnih akata zato što konzumira instrumente međunarodnog prava.

www.sda.ba